Brochure: Strategische visie op het Brusselse Openbare Ambt

GOB
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

2017

Visueel concept / Vormgeving brochure / Meertaligheid / Opvolging drukwerk

Het kabinet van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt besliste om een leidraad uit te werken in de vorm van een brochure ten behoeve van de mandatarissen van de verschillende gewestinstellingen over het uitrollen van transversale doelen en het actieplan voor het Brusselse openbare ambt. Heel veel tekst die in een lay-out met kadertjes, kleur, … licht verteerbaar diende te zijn.
Er werd geopteerd om een brochure à la Italiaanse stijl voor te stellen, met op de cover een abstract beeld van een netwerk dat via de horizontale inpassing verwijst naar de transversaliteit van het onderwerp. Om alle politieke polemieken te vermijden werd gekozen voor een kleurengamma rond blauw/groen en geel.
Het motief van de cover werd doorheen de hele brochure via de kleurlijnen binnenin doorgetrokken.