Trinôme

Trinôme werd in 2005 in Brussel boven de doopvont gehouden. Intussen is het bureau echter actief in het hele land. Trinôme bespeelt alle domeinen van grafische vormgeving: van branding over print, internet, expo, tot signing in 2D of 3D. Trinôme is actief in zeer uiteenlopende sectoren: institutioneel, cultureel en B2B. De kerngedachte: luisteren naar de klant en de creativiteit ten dienste stellen van diens communicatie.
Trinôme werkt met de klanten aan een duurzame relatie waar vertrouwen centraal staat. Ter zake zijn twee elementen bepalend: naleving van de deadlines en van de budgetten!
Tot slot weet Trinôme als geen ander de flexibiliteit van een creatieve structuur te combineren met de professionele aanpak van een ervaren team. De specificiteit bij uitstek: alle projecten dragen met passie en tot een goed einde brengen ongeacht de wijze van productie of distributie.

Creatieve domeinen

BRANDING / onderzoek en creatie van logo’s, ontwikkelen van een visuele identiteit en uitwerken van grafische handvesten

WEB / webdesign & -ontwikkeling

2D / ontwerpen van publicaties: jaarverslagen, wetenschappelijke werken, institutionele brochures, catalogi, magazines, posters, flyers, advertenties, … en opvolging van de productie

3D / scenografische vormgeving van tentoonstellingen en ontwerpen van bemiddelingsruimten, bewegwijzering in gebouwen, raamstickers, aankleden van stands en displays (pop-up, roll-up, banner, …) en uitvoeringswijzen

ILLUSTRATIES / 2D of 3D, infografie, pictogrammen, animatie