MIVB / Activiteitenverslag 2016

MIVB
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

2017

Visueel concept / Webdesign / Lay-out drukwerk / Beheer drukwerk / Socio-economische gegevens / Meertaligheid / Vaste verschijningsdatum

Net als enig ander overheidsbedrijf is de MIVB ertoe gehouden jaarlijks een activiteitenverslag te publiceren. Dit jaar was de uitdaging echter nog groter. Het verslag zou immers voor de allereerste keer als een mini-website (klik hier) worden gepubliceerd, met uiteraard responsive design. Ook het financiële jaarverslag, nog steeds op papier, kan via de website worden gedownload. Het nieuwe grafische handvest van de MIVB zou als een rode draad door de vormgeving lopen. En uiteraard, dat alles tegen de klok … Cum laude geslaagd!