EASYBRUSSELS

Easybrussels
Jaarverslag 2016
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

2017

Print / Illustratie / Webbanner

Trinôme tekende voor het tweede jaarverslag dat door Easybrussels, het gewestelijk agentschap dat sinds de oprichting in januari 2015 is belast met de administratieve vereenvoudiging, aan de Brusselse regering werd voorgelegd. Het verslag geeft een overzicht van de doelstellingen van het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 en geeft een stand van zaken per einde 2016.

Het werd geïllustreerd volgens de “flat & material design” stijl die Easybrussels na aan het hart ligt.